Något som skaver? Behöver du förändring? Stressad? Utbränd?

Att få vägledning, stöd eller inspiration till att ta nya steg i livet, hitta ny kraft och energi, hantera stress eller bryta ohälsosamma vanor kan vara guld värt. Du vet kanske vart du vill, men inte hur du tar dig dit. Eller så har du ingen aning, du vet bara att något behöver förändras. Då behöver man en kartläsare, eller en guide för att hitta sin egna inre karta.

Ibland är livet obekvämt.
En vanlig orsak är att vi tappar kontakten med oss själva, både kroppen och känslorna. Ganska ofta är det våra egna omedvetna tankar, inre föreställningar och beteenden som skapar obekvämligheter i livet. Det kan då vara svårt att ta sig ur gamla vanor, lämna ohälsosamma situationer, eller göra den där förändringen och skapa de där nya vanorna som du så gärna vill.

Lättnaden i att låta någon hjälpa till kan vara obeskrivlig.
Friheten, kraften, möjligheterna och glädjen när vi släpper gamla grejer och det blir plats för nytt är fantastisk!
Istället för att energi går åt till gamla invanda mönster och beteenden frigörs den till att skapa förändring, få en djupare kontakt med dig själv, bli mer närvarande, mer hel, gladare och lättare. Det kanske blir obekvämt en liten stund när vi utforskar det som skaver, men friheten, möjligheterna efteråt är värt det. Alla gånger.

Välkommen hem till dig själv.